om oss | kontakt oss | referanser | vannlekkasjer | fjellsikring | tunnelsikring | spesialboring
 sementinjeksjon | betongrehabilitering | kjemisk injeksjon | godkjenninger | forsiden
     
 

Referanser

Våre referanser omfatter flere store prosjekter for noen av de største flergangs byggherrer i Norge. Vår styrke er den kunnskap og erfaring vi har samlet gjennom mange ulike prosjekter og faglige utfordringer.

E18
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Fjellsikring
'08

Langøya
Byggherre: Noah
Oppdragsgiver: Noah
Sementinjeksjon
'07

Åsaporten
Oppdragsgiver: Statens veivesen
Fjellsikring i tunnel
'07

Rikåstunnelen
Oppdragsgiver: Statens veivesen
Fjellsikring i tunnel
'07

Norsk Hydro
Stor oppdragsgiver, flere oppdrag kan nevnes, bla Hydro Energi, Sogn-Tyin Kraftverk og Hydro Energi Rjukan - Rjukan Kraftverk. Disse oppdragene er svært omfattende, flere fagområder tas i bruk: injeksjonsarbeid, betongrehabilitering, fjellsikring, betongarbeid (bygg) og tetting av lekkasjer.

Fjellinjen
Oppdragsgiver Statens Veivesen: Injeksjonsarbeid - tetting av lekkasjer.


Penang, Malaysia
Arbeid utført for lokal oppdragsgiver formidlet gjennom NGI (Norsk Geologisk Institutt). Fjellsikring i etterkant av at lokale entreprenører hadde bygget flere høyhus i et gammelt steinbrudd (boligområde).

Strandfossen Kraftverk
Betongrehabilitering og utbedring av tilløpskanal.


Kihansi Kraftverk
Injeksjonsarbeid
Byggherre: Tanesco
Oppdragsgiver: Nor plan
Nybygg: Kraftverk
'99/05


Oslofjordtunnelen
Byggherre: Statens Vegvesen
Reparering og sikring av Oslofjordtunnelen
'04


Borgrund Kraftverk
Byggherre: Østfold Energi
Injeksjonsarbeid og fjellrensk
'03

Romeriksporten
Byggherre: NSB
Oppdragsgiver: SRG As
Nybygg: Togtunnel ca 14.000m, 120m2
'95/99

Oslo
Etterinjeksjon og fjellsikring i tunneler og veianlegg
Byggherre: Staten vegvesen
Vedlikehold
'90/98

Brekke kraftstasjon Halden
Byggherre: Østfold Energiverk
Vedlikehold
'94

Tvetenveien
Byggherre: Staten vegvesen
Stabilisering av løsmasse
'96

Fortun Energisogn
Byggherre: Hydro
Injeksjonsarbeid og fjellrens
'01

Jukla vest
Byggherre: Statkraft
Vedlikehold Injeksjonsarbeid ventilkammer
'91 


Fjellsikring for Hydro


Fjellsikring for Hydro


Strandfossen


Bygging av nytt lukehus, Småløftevann


Dykking ved Strandfossen


Penang, Malaysia


Testing av bolter, Penang