Om INJEKSJONSTEKNIKK AS

Vår spisskompetanse er sikring og rehabilitering av konstruksjoner i mur, fjell og betong.

Vi jobber med små og store prosjekter for kraftselskaper, Statens vegvesen og riksentreprenører i Norge, Afrika og Asia - og er i dag ledende innen rådgivning, betongrehabilitering, sementinjeksjon, tunnelsikring og fjellsikring.


RÅDGIVNING

Vi tilbyr konsulentbistand i alle typer prosjekter der tetting, sikring eller rehabilitering er aktuelt

BETONGREHABILITERING

Rehabilitering av alle typer betongflater som feks. damanlegg. bruer, kaianlegg, tunneler og bygninger. 

SEMENTINJEKSJON

Ved injeksjon av sement fylles sprekker og tomrom slik at lekkasjer stoppes og løsmasser stabiliseres.

TUNNELSIKRING

Bolting og nett, rensking og sprøytebetong i alle typer tunneler både sentralt og i ufremkommelig terreng.

FJELLSIKRING

Vi utfører fjellsikring av veianlegg, tuneller og boligområder.


KJEMISK INJEKSJON

Tetting mot fukt i fjell og betongkonstruksjon, ved tetting av sprekker og mindre riss.

jekketesting

Injeksjonsteknikk utfører jekketester / bergspenningsmålinger i samarbeid med Multiconsult. Testene utføres etter prosedyren «Rask stegratetest» utviklet gjennom doktorgradsarbeidet til Henki Ødegaard i 2021. Injeksjonsteknikk spesialdesignet jekkepumpe for å kunne gjennomføre feltstudier til dette doktorgradsarbeidet.

KONTAKTPERSONER

 
BJØRN NORVOLD

JOHN INGE LANGREID

AKTUELT PROSJEKT?

Vil du ha en rask vurdering av prosjektet ditt og hvordan vi kan tenke oss å jobbe med det? Send oss noe ord på e-post

SE TYPISKE OPPDRAG

Her kan du se noen eksempler på prosjekter vi har jobbet med for ulike oppdragsgivere i inn- og utland. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

SKAL VI KONTAKTE DEG?

Send oss kontaktopplysningene dine og en kort beskrivelse av hva du har behov for, så tar vi raskt kontakt på e-post eller telefon.