E18

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Fjellsikring
'08

Langøya

Byggherre: Noah
Oppdragsgiver: Noah
Sementinjeksjon
'07

Åsaporten

Oppdragsgiver: Statens veivesen
Fjellsikring i tunnel
'07


Rikåstunnelen

Oppdragsgiver: Statens veivesen
Fjellsikring i tunnel
'07Norsk Hydro

Stor oppdragsgiver, flere oppdrag kan nevnes, bla Hydro Energi, Sogn-Tyin Kraftverk og Hydro Energi Rjukan - Rjukan Kraftverk. Disse oppdragene er svært omfattende, flere fagområder tas i bruk: injeksjonsarbeid, betongrehabilitering, fjellsikring, betongarbeid (bygg) og tetting av lekkasjer.


 Fjellinjen

Oppdragsgiver Statens Veivesen: Injeksjonsarbeid - tetting av lekkasjer.


 Penang, Malaysia

Arbeid utført for lokal oppdragsgiver formidlet gjennom NGI (Norsk Geologisk Institutt). Fjellsikring i etterkant av at lokale entreprenører hadde bygget flere høyhus i et gammelt steinbrudd (boligområde).Strandfossen Kraftverk

Betongrehabilitering og utbedring av tilløpskanal.


Kihansi Kraftverk

Injeksjonsarbeid
Byggherre: Tanesco
Oppdragsgiver: Nor plan
Nybygg: Kraftverk
'99/05

Oslofjordtunnelen

Byggherre: Statens Vegvesen
Reparering og sikring av Oslofjordtunnelen
'04

 Borgrund Kraftverk

Byggherre: Østfold Energi
Injeksjonsarbeid og fjellrensk
'03

 Romeriksporten

Byggherre: NSBOppdragsgiver: SRG As
Nybygg: Togtunnel ca 14.000m, 120m2
'95/99


Oslo

Etterinjeksjon og fjellsikring i tunneler og veianlegg
Byggherre: Staten vegvesen
Vedlikehold
'90/98

Brekke kraftstasjon Halden

Byggherre: Østfold Energiverk
Vedlikehold
'94

Tvetenveien
Byggherre: Staten vegvesen
Stabilisering av løsmasse
'96

Fortun Energisogn
Byggherre: Hydro
Injeksjonsarbeid og fjellrens
'01

Jukla vest
Byggherre: Statkraft
Vedlikehold Injeksjonsarbeid ventilkammer
'91