VI HJELPER DEG Å SIKRE VARIGE VERDIER

Injeksjonsteknikk AS tetter vannlekkasjer i fjell og betong ved hjelp av sement og kjemisk injeksjon. Vi fyller hulrom med sement og kjemisk injeksjon, og stabiliserer løsmasser. 

I tillegg reparerer vi betongskader, rensker og sikrer fjell og tunneler. Injeksjonsteknikk utfører oppdrag for små og store oppdragsgivere. Det er få andre selskaper som kan vise til tilsvarende kompetanse innen sikring, tetting og rehabilitering av fjell og betong.

 Vi utfører oppdrag i inn og utland.


" Med vår lange erfaring i bransjen er det svært få utfordringer vi ikke løser."

Artur Ramse

RÅDGIVNING

Vi tilbyr konsulentbistand i alle typer prosjekter der tetting, sikring eller rehabilitering er aktuelt

Det kan være alt fra rådgivning i innledende fase til prosjektledelse og oppfølging av lokale mannskaper. Vi har god erfaring fra flere slike prosjekter, blant annet på Island, i Malaysia og Sør-Afrika.

BETONGREHABILITERING

Reparasjon av betongskader. Rehabilitering av alle typer betongflater som feks. damanlegg, bruer, kaianlegg, tunneler og bygninger. Arbeidsoperasjonene består av bl.a. sprøytebetong, våt- og tørr kjemiske injeksjoner i sprekker. 

SEMENTINJEKSJON

Tetting av lekkasjer med sement. Denne teknikken benyttes hovedsaklig i tunneler og damanlegg for å stoppe vannlekkasjer. Ved injeksjon av sement fylles sprekker og tomrom slik at lekkasjer stoppes og løsmasser stabiliseres.


TUNNELSIKRING

Bolting og nett, rensking og sprøytebetong. Arbeidet utføres i alle typer tunneler både sentralt og i ufremkommelig terreng. Vi bruker gjerne mobil lift som arbeidsplattform i tunnellen og helikopter til å få frem utstyr der det er nødvendig.

FJELLSIKRING

Sikring av veianlegg, tuneller og boligområder. Vi utfører fjellsikring både sentralt og i ufremkommelig terreng. Helikopter benyttes til å få frem nødvendig utstyr. Arbeiderne bruker sikringsliner/klatreliner for å komme frem, i tillegg til lift og stillas. Fjellsikringsoppgaver kan være:
  • Sprenging av rasfarlige stein- og fjellblokker 
  • Spylerensk/fjellrensk med spett og piggmaskin 
  • Boring av hull for fjellbolter 
  • Nett for fjellsikring 
  • Rassikring mot snø og stein
  • Sprenging av rasfarlige fjell- og steinblokker

jekketesting

Jekketest, eller "rask stegratetest", er en trinnvis og flow-kontrollert hydraulisk jekketest. Testprotokollen baserer seg på injeksjon av vann i en isolert borhullsseksjon slik at trykket stiger, helt frem til trykket blir stort nok til å forårsake hydraulisk brudd i berget (jekking eller splitting). For så, ved kontrollert nedtrapping av flow, estimere hvilket trykk som kreves for å holde den stimulerte sprekken åpen.

Testprotokollen har blitt utviklet i forbindelse med et doktorgradsarbeid tilknyttet forskningssenteret HydroCen ved NTNU i Trondheim. For full detalj vises det til Ødegaard (2021).

Testene gjennomføres med vår datastyrte og spesialtilpassede CAT 550 pumpe. Pumpen er på forhånd programmert til å kjøre i flow-kontrollert modus.

All overvåkning og pumpekontroll gjøres direkte via en berøringsskjerm tilkoblet pumpens PLC. Trykkutviklingen overvåkes og registreres digitalt under hele testforløpet.