Om Injeksjonsteknikk as


Spesialkompetanse og erfaring vi er alene om

Injeksjonsteknikk AS ble stiftet i 1990 som et selskap med tverrfaglig spesialkompetanse innen tettingsarbeider i tunnel og berg-rom. Et av selskapets første oppgaver var etterinjeksjon for Fjelllinjen i Oslo. Det var den gang landets større entreprise i sitt slag, og Injeksjonsteknikk vant prosjektet i konkurranse med riksentreprenørene.

Siden den gang har Injeksjonsteknikk vært involvert i en rekke prosjekter med tetting av tunneler og bergrom, betongrehabilitering, betongarbeid og fjellsikring.

Våre oppdragsgivere er kraftselskapseiere, Statens vegvesen og riksentreprenører.

Injeksjonsteknikk er et av de selskapene i Norge som har størst erfaring, utstyr, faglig nettverk og kompetanse.

Vi tar på oss prosjekter i Norge og i utlandet - vi har de senere år utført arbeider i Afrika og Asia.


HMS og kvalitetssikring

Med fokus på HMS, ytre miljø og kvalitetssikring, bidrar vi til dokumenterte resultater og varig sikring av verdier. Dette oppnår vi uten å gå på akkord med egne eller andre ansattes sikkerhet, 3. person eller offentlige lover og forskrifter. Vårt kvalitetssikringssystem oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Det betyr bl.a. dokumentert utførelse og avdekking av eventuelle avvik med tilhørende avviksbehandling.

For hvert prosjekt lager vi en kvalitetsplan, og vi bruker kontraktsgjennomgangen til å avdekke behov for spesielle prosedyrer. Slike prosedyrer utvikles i samarbeid med operatørene og innarbeides i driften. Dette er avgjørende viktig for å sikre at det er samsvar mellom teori og praksis. Vi har faste rutiner for kvalitetsrevisjoner av vår virksomhet.