Om Injeksjonsteknikk as

Injeksjonsteknikk AS ble stiftet i 1990 som et selskap med tverrfaglig spesialkompetanse innen tettingsarbeider i tunnel og berg-rom. Et av selskapets første oppgaver var etterinjeksjon for Fjelllinjen i Oslo. Det var den gang landets større entreprise i sitt slag, og Injeksjonsteknikk vant prosjektet i konkurranse med riksentreprenørene.

Siden den gang har Injeksjonsteknikk vært involvert i en rekke prosjekter med tetting av tunneler og bergrom, betongrehabilitering, betongarbeid og fjellsikring.

Våre oppdragsgivere er kraftselskapseiere, Statens vegvesen og riksentreprenører. Injeksjonsteknikk er et av de selskapene i Norge som har størst erfaring, utstyr, faglig nettverk og kompetanse. Vi tar på oss prosjekter i Norge og i utlandet - vi har de senere år utført arbeider i Afrika og Asia.

HMS OG MILJØANSVAR

Med fokus på HMS, ytre miljø og kvalitetssikring, bidrar vi til dokumenterte resultater og varig sikring av verdier. Dette oppnår vi uten å gå på akkord med egne eller andre ansattes sikkerhet, 3. person eller offentlige lover og forskrifter.

Vi ønsker å gjøre vårt bidrag for en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Gjennom vår Miljøfyrtårnsertifisering jobber vi strukturert med kontinuerlig forbedring av vår klimapåvirkning og vårt interne HMS-arbeid.

I arbeidet med å bli sertifisert har vi som virksomhet hatt mye læring, og vi ser frem mot videre utvikling i årene som kommer.

Her kan du lese vår innrapportering: 

Innrapportering for 2023

Innrapportering for 2022